Fjerdingby Legesenter        

Timebestilling, resept, henvisning

For timebestilling, resepter og henvisninger kan du gå inn på https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen.


Det kan til tider være stor pågang på telefonen og noe ventetid må påregnes. Dette gjelder særlig fra morgenen av. Vi ber derfor om at henvendelser som gjelder for eksempel fornyelse av resept, forlengelse av sykemelding eller spørsmål til legene fortrinnsvis skjer via helsenorge.no (se link ovenfor). Du kan selvsagt også gjøre dette på telefon.


Ved akutt/livstruende sykdom ring 113. Legesenteret har også en akuttelefon med tlf nr 64802757

 

Vi forsøker å ha kort ventetid, men dersom problemstillingen ikke er akutt må man regne med å vente noen dager på time.


Ved bestilling av resept vil denne bli sendt direkte til apoteket som E-resept, og du kan hente ut medisinen på det apoteket du måtte ønske. Husk legitimasjon når du skal hente ut medisin på apoteket. Resepter bør bestilles minst 2-3 dager før du går tom. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med legetime for fornyelse av resepter.


For henvisning til spesialist og for diverse helbredsattester må du bestille time hos lege.

Prøver og undersøkelser

Fjerdingby legesenter er et godt utstyrt legesenter. Vi gjør en rekke analyser selv som f.eks blodprosent, INR, infeksjonsprøve, celletelling, blodsukkermåling, langtidsblodsukker, urinprøver og test for streptokokker og kyssesyke.


De fleste prøvene sendes likevel til større laboratorium for analyse. Vi mottar som regel svar på blodprøver innen en uke etter at de blir tatt. For enkelte blodprøver som f.eks allergiprøver, revmatiske prøver og andre spesialprøver kan det ta 2-3 uker før vi får svaret.


Vi tar EKG ved mistanke om hjertesykdom, lungefunksjonstest ved mistanke om lungesykdom og kan gjøre 24-timers blodtrykksmåling. Det er legene som rekvirerer disse undersøkelsene.  

Legene gjør også diverse småkirurgiske prosedyrer som f.eks fjerning av føflekker eller stelling av store eller kroniske sår.


Vi tilbyr influensavaksine og pneumokokkvaksine. Øvrige vaksiner må bestilles på vaksinasjonskontoret. Det er anbefalt at alle over 65 år og at barn og voksne med 

hjertesykdom, lungesykdom, nyresykdom, nedsatt immunforsvar eller diabetes tar influensavaksinen årlig. Dersom du faller inn i denne gruppen kan du ta kontakt med legesenteret og få satt vaksinen hos oss. Dersom du ikke faller inn i denne gruppen, men likevel ønsker vaksine må du først få resept på vaksinen og så komme på legekontoret for å få satt vaksinen. Vær oppmerksom på at du må vente 20 minutter etter vaksinen før du kan reise. 


Det hender at vi må ta blodprøver av barn i forbindelse med utredning av f.eks allergi eller annen sykdom. Det kan da være fornuftig å bruke bedøvelseskrem (EMLA) 1 time før blodprøven tas. Bedøvelseskrem kan kjøpes på apoteket.


Dersom du har avtale om å ta blodprøve uten at du skal til lege ønsker vi at du kommer mandag, tirsdag eller torsdag mellom kl 0830-1100 og kl 1230-1400.

Våre åpningstider

Telefon 

  64802910

Fax

  63839268


Besøksadresse:

Fjerdingby Legesenter

Bjørnholthagan 6

2008 Fjerdingby


Postadresse:

Fjerdingby Legesenter

Postboks 73

2025 Fjerdingby

Fastende prøver:

Enkelte blodprøver som f.eks kolesterol og blodsukker skal tas fastende. Det betyr at du ikke skal spise eller drikke annet enn vann etter klokken 22 dagen før prøven skal tas.


Stoffskifte / medikamentprøver:

Dersom du bruker medisiner og skal kontrollere stoffskiftet eller serumspeil av medisinen du bruker skal du ikke ta medisinen før etter prøven er tatt.

 

Er du i tvil om du skal faste eller kan ta medisinen som vanlig ta kontakt med oss.